Foto


Foto

Fjärde väggen är specialiserat på fotografering av scenkonst, event och porträttfotografi.
Med stillbilden som verktyg strävar vi efter att fånga ögonblicket så som det upplevdes i scenrummet.